Zedelijke Huisvader (1792)

Titelbeschrijving
De Zedelijke Huisvader.

Periodiciteit
Drie achtereenvolgende stukjes van deze titel worden achtereenvolgens gemeld in Saakes’ Naamlijst 1792, in juni (p. 219), juli (p. 228) en november (p. 261).

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
Zutphen, A. van Eldik en Amsterdam, W. Wijnands. De afleveringen kostten volgens Saakes telkens 6 stuivers per stuk.

Inhoud
De inhoud van de drie stukjes is:
¶ Nr. 1 – 1. Betrachting over de Goddelijke wijsheid, bij de toegelatene Overgeving van Jesus tot den Kruisdood. 2. Bedenking over de Woorden: Ziet welk een Mensch? 3. De Heere op Sinai. 4. De Mensch in zijne vereeniging met Christus beschouwd.
¶ Nr. 2 – Gezelschappelijke Wandeling in de Lente. Betrachting over den Zomer; De Hoop alle Menschen ingeplant enz. ‘Uit het Hoogduitsch’.
¶ Nr. 3 – Bespiegeling over Gods rechtvaardigheid. ‘Uit het Hoogduitsch’.
De strekking schijnt dus protestants-christelijk te zijn, wellicht met enkele spectatoriale thema’s. Het is niet duidelijk of alle teksten uit het Duits vertaald zijn. Er zijn in dat geval verschillende gegadigden voor het origineel.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou

.