Zedelyke Verhalen (1799)

Titelbeschrijving
Zedelyke Verhalen, getrokken uit de werken van de heeren d’Arnaud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schrijvers. 
Titel volgens een prospectus voor dit werk.

Periodiciteit
Volgens een uitgebracht prospectus is het een maandblad: ‘Aanbieding, bij wijze van Maandelijksche Aflevering’. Het maandelijkse karakter wordt ook aangegeven in advertenties, zoals in de Leydse Courant van 25 december 1799.

Bibliografische beschrijving
Het prospectus van 1799 meldt ‘zestien deelen, in octavo, op gewoon en groot Papier’. Het werk is geïllustreerd ‘met nieuw geïnventeerde kunstplaaten, door R. Vinkeles’.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina prospectus:

Eerst uitgegeeven, te Amsteldam, Bij A. Mens en de Erve van P. Meyer en G. Warnars; Nu, te Dordrecht en Breda, Bij A. Blussé & Zoon en W. van Bergen; tot een zeer goedkopen Prijs, volgens het hier achter geplaatste Bericht.

Het lijkt hier een slechts een opruimactie (geen herdruk) te betreffen van de resterende exemplaren van de oorspronkelijke 16-delige uitgave 1777-1798, die blijkens de titelpagina’s eerst is gedrukt bij A. Mens Jansz en A.E. Munnikhuisen, daarna bij A. Mens Jansz, en tenslotte bij d’Erven P. Meijer en G. Warnars.
Van deze eerste uitgave is (nog) niet vast te stellen dat die periodiek verscheen: de frequentie lag op ongeveer een deel per jaar en dat kon nog langer duren.
Het is bij de uitgave-1799 niet duidelijk hoe de teksten maandelijks bij de intekenaars terecht zouden moeten komen. Kregen zij telkens een aantal katernen?

Exemplaar
¶ Geen exemplaar gevonden. In augustus 2019 werd een exemplaar van deel 6 aangeboden op Marktplaats (zie illustratie).

Bronnen
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1900-1803:63 (prospectus).

André Hanou
update 21-8-2019