Zedelijke Verhalen (1799)

Titelbeschrijving
Zedelijke Verhalen, getrokken uit de werken van de heeren d’Arnaud, Mercier, en anderen der beste hedendaagsche schrijvers. Met nieuw geïnventeerde kunstplaaten, door R. Vinkeles, versierd.
Titel volgens een prospectus voor dit werk.

Periodiciteit
Volgens een uitgebracht prospectus is het een maandblad: ‘Aanbieding, bij wijze van Maandelijksche Aflevering’. Het maandelijkse karakter wordt ook aangegeven in advertenties, zoals in de Leydse Courant van 25 december 1799.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina prospectus:

Eerst uitgegeeven, te Amsteldam, Bij A. Mens en de Erve van P. Meyer en G. Warnars; Nu, te Dordrecht en Breda, Bij A. Blussé & Zoon en W. van Bergen; tot een zeer goedkopen Prijs, volgens het hier achter geplaatste Bericht.

De oorspronkelijke serie verscheen 1777-1798, in zestien delen. Het prospectus van 1799 meldt eveneens ‘zestien deelen, in octavo, op gewoon en groot Papier’. Het zal dus gaan om een opruimactie van de oude editie.

Inhoud
Het lijkt hier een slechts herdistributie (geen herdruk) te betreffen van de resterende exemplaren van de oorspronkelijke uitgave 1777-1798, blijkens de titelpagina’s gedrukt eerst bij A. Mens Jansz en A.E. Munnikhuisen, daarna A. Mens Jansz, en tenslotte d’Erven P. Meijer en G. Warnars.
Van deze eerste uitgave is (nog) niet vast te stellen dat die periodiek verscheen: de frequentie lag op ongeveer een deel per jaar en dat kon nog langer duren.
Het is bij de uitgave-1799 niet duidelijk hoe de teksten maandelijks bij de intekenaars terecht zouden moeten komen. Kregen zij telkens een aantal katernen?

Exemplaar
Geen exemplaar gevonden.
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1900-1803:63 (prospectus).

André Hanou