Zedelyk Fransch, Engels, en Hoogduits Tooneel (1777)

Titelbeschrijving
Het Zedelyk Fransch, Engels en Hoogduits Tooneel.

Periodiciteit
De titel van dit maandwerk is bekend dankzij een Bericht van inteekening, in 1777 uitgegeven door de Amsterdamse boekverkopers Willem Coertse Junior en Dirk Schuurman. Hierin melden zij dat zij ‘Voornemens zyn Om alle Maanden een Nieuw Toneelspel vertaald uittegeven. Onder de naam van [titel]. Tot het Hollands bekwaam gemaakt. In klyn Octavo’. Het werk zou gerealiseerd worden wanneer er tenminste tweehonderd intekenaars gevonden werden.
Een dergelijk maandwerk lijkt niet te vinden. Maar mogelijk hebben de uitgevers in deze jaren samen dan wel afzonderlijk toneelstukken uitgegeven die indicaties bevatten waaruit blijkt dat die werken op de een of andere manier met dit initiatief samenhangen.

Exemplaar
Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB PPA 608:28 (prospectus).

André Hanou