Zedemeester der Politieken (1800)

Titelbeschrijving
Zedemeester der Politieken.

Periodiciteit
Op 29 maart 1800 wordt in de Leeuwarder Courant geadverteerd voor nr. 1 van dit zaterdags weekblad. Of deze aflevering vervolgen heeft gekend, is onduidelijk.

Boekhistorische gegevens
Uitgever was, aldus genoemde advertentie, M.A. van der Wal, Gz., ‘op de Kelders te Leeuwarden’. Andere verkoopadressen zijn ‘Bolsward by R. Loyenga; Dockum Wed. Brouwer; Franeker Romar; Harlingen Stuurman; Sneek Bransma’.
Prijs per aflevering: 1½ stuiver.

Inhoud
In de advertentie benadrukt de uitgever het belang van zijn nieuwe periodiek: ‘De Tytel geeft genoegzaam de belangrykheid van dit Blad te kennen, dan dat het nodig is er iets meer van te zeggen’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet