Zee-Courant van den Dag (1796)

Titelbeschrijving
Zee-Courant van den Dag.

Periodiciteit
Volgens Saakes’ Naamlijst van juni 1796 wordt deze periodiek dagelijks vervolgd (p. 260). Met 6 nrs. was de krant in december 1796 compleet (p. 310).

Boekhistorische gegevens
Te Amsterdam, bij H.A. Banse. De prijs per aflevering bedroeg volgens Saakes 1 stuiver.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet