Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe (1666)

Titelbeschrijving
Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bekend, waarop echter volgnummer en datum ontbreken. De kopjes boven de berichten vermelden behalve de plaatsnaam slechts aanduidingen als ‘den 23 dito’. Maier (2004) dateert de aflevering op september 1666 op grond van de berichtgeving over de van hoogverraad beschuldigde Henri de Fleury de Coulan, seigneur de Buat (ritmeester Buat).
Terecht stelt Der Weduwen (2017) de vraag of het hier wel een periodiek betreft, of misschien een eenmalige uitgave.

Bibliografische beschrijving
De aflevering is een half vel folio en bestaat uit 2 pagina’s. De titel is cursief en in een groter korps dan de broodtekst. Die is in twee kolommen afgedrukt.

Boekhistorische gegevens
‘Gedruckt by Pieter Jansen’. Een Zeeuwse of Haagse drukker van deze naam is niet bekend.

Inhoud
De als enige bewaard gebleven aflevering bevat slechts berichten afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden: uit Vlissingen, Den Haag, Utrecht. Er is aandacht voor de Tweedaagse Zeeslag, die op 4 en 5 augustus 1666 had plaatsgevonden. Ook gaat het nieuws over de oorlogshandelingen van de Engelsen op de Waddeneilanden. Tijdens de Tweede Engelse Oorlog (1665-1667) werd het plaatsje West-Terschelling met de grond gelijk gemaakt en werden 150 voor anker liggende handelsschepen bij Vlieland vernietigd. Luitenant-admiraal Cornelis Tromp komt in meerdere nieuwsberichten terug.

Exemplaren
¶ Kew, National Archives: SP 119/97
¶ Full text nr. 27 augustus 1666

Literatuur
¶ A. der Weduwen, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century, 1618-1700 (Leiden 2017), p. 41
¶ I. Maier, ‘On the early history of newspapers printed in The Hague’, in: Quaerendo 34 (2004) 1-2, p. 87-133.

Rietje van Vliet