Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe (1666)

Titelbeschrijving
Zeelantsche en Haeghsche Post-Tijdinghe.

Periodiciteit
Er is slechts één aflevering bekend, waarop echter nummer en datum ontbreken. De kopjes boven de berichten vermelden behalve de plaatsnaam slechts aanduidingen als ‘den 23 dito’. Maier dateert de aflevering op september 1666 op grond van de berichtgeving over de van hoogverraad beschuldigde Henri de Fleury de Coulan, seigneur de Buat (ritmeester Buat).

Bibliografische beschrijving
De aflevering bestaat uit 2 pagina’s (26×19 cm). De titel is cursief en in een groter korps dan de broodtekst. Die is in twee kolommen afgedrukt.

Boekhistorische gegevens
‘Gedruckt by Pieter Jansen’. Een Zeeuwse of Haagse drukker van deze naam is niet bekend.

Inhoud
De als enige bewaard gebleven aflevering bevat slechts berichten afkomstig uit de Noordelijke Nederlanden: uit Vlissingen, Den Haag, Utrecht.

Exemplaar
Londen, Public Record Office: SP 119/97.

Literatuur
I. Maier, ‘On the early history of newspapers printed in The Hague’, in: Quaerendo 34 (2004) 1-2, p. 87-133.

Rietje van Vliet