Zeeuwsche Zeetijdingen en Vlissingsche Courant (1802-1808)

Titelbeschrijving
Zeeuwsche Zeetijdingen en Vlissingsche Courant.
¶ Saakes geeft alternatieve namen. Hij noemt in zijn Naamlijst van december 1802 en 1803 de krant Zeeuwsche Zee-tijdingen en in de Naamlijst van december 1804 t/m 1808 Vlissingsche Courant en echte Zeeuwsche Zeetijdingen.
¶ Blijkens een advertentie in de Middelburgsche Courant van 20 februari 1808 heette de krant toen in de volksmond de Vlissingsche Courant.

Periodiciteit
De krant verscheen vanaf 9 mei 1802: aanvankelijk wekelijks, maar vanaf 18 juli 1802 twee keer per week. Door kostenstijgingen, vermoedelijk gecombineerd met teruglopend debiet als gevolg van de verhoogde belasting op kranten, hield ze na 30 juni 1808 op te bestaan. Saakes tekent dan ook in december 1809 bij de afleveringen januari-juni 1808 dat de reeks ‘Compl.’ is (p. 479).

Boekhistorische gegevens
De courantier was Johannes Isaac Corbelyn (Corbelijn), stadsdrukker te Vlissingen, hoek Korte Noordstraat F3 en F4. Zijn octrooi om de krant te mogen drukken werd telkens met een jaar verlengd, zo blijkt uit de herhaalde stadsresoluties van 15 december 1804, 26 januari 1805.
Een jaarabonnement kostte volgens Saakes in juni en december 1802 ƒ 3:15 (p. 331, 383). In december 1803 gold nog steeds dezelfde prijs (p. 478). In december 1804 was de prijs, vermoedelijk wegens de belasting op periodieken, met veertig procent verhoogd tot ƒ 5:4 (p. 94). Deze bleef gelijk in de decembermaanden van 1805 en 1806 (p. 190, 287). In december 1808 bood Corbelyn de krantenafleveringen van januari-juni 1808 aan voor ƒ 2:12 (p. 479).

Medewerkers
Het is niet bekend of de courantier Johannes Isaac CORBELYN tevens redacteur was.

Inhoud
De krant bestond uit mededelingen van de stadsregering, nieuwstijdingen, mengelingen, advertenties en zeetijdingen over de vaart op Antwerpen.

Relatie met andere periodieken
Vroege voorloper van de Vlissingsche Courant (1834-1848).

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG): PM 4790 (1802, nr. 50) en PM 4787 (105, nrs. 14 en 98)

Bronnen
¶ Middelburg, Zeeuws Archief: Vlissingen – Stadsresoluties 1578-1806, inv.nr. 5159, p. 893 (preferentie overheidsberichten), p. 954, 958 (octrooien).

Rietje van Vliet