Zwart Register van Fransche Wandaaden (1814)

Titelbeschrijving
Zwart Register van Fransche Wandaaden, gepleegd in de Veréénigde Nederlanden, inzonderheid sedert derzelver wederrechtlyke inlyving in het Fransche keizerryk, zo door militaire als civile beampten, prefecten, politie-bedienden, douanes, gendarmerie, enz. Hunne menigvuldige wreedheden, knevelaryen en chicanes, by de conscriptie, droits réunis, politie, rechtspleging, drukpersdwang, boekencensuur, ligting der gardes d’honneur, en dergelyken. Volgens de willekeurige uitlegging hunner met de Hollandsche Zeden volstrekt strydige Wetten.

Periodiciteit
Saakes noemt deze titel in zijn vierde Naamlijst van 1814 (p. 28) als een ‘No. 1’. Vervolgen zijn echter niet bekend. Mogelijk is het werk in een prospectus, of anderszins, wél als een eerste aflevering aangekondigd.

Bibliografische beschrijving
Werk in octavo, bevattend IV + 44 bladzijden. Het voorwerk bevat titelpagina en voorbericht.

Boekhistorische gegevens
Op de titelpagina staat: ‘Amsterdam, Gedrukt voor byzondere rekening, en te bekomen by Hendrik van Kesteren, Boekverkoper in de Langebrugsteeg’.

Inhoud
De eerste aflevering van dit periodiek bevat een tamelijk stijlvol, maar niet erg volledig of systematisch relaas van Franse brutaliteiten, onrechtvaardigheden en onverkwikkelijkheden. Hierbij komt uiteraard de annexatie ter sprake. De nadruk ligt op de censuur van de pers en op Amsterdamse gebeurtenissen.

Exemplaar
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: pfl. 23779
Full text

André Hanou