Blauwe Bibliotheek (ca. 1790)

Titelbeschrijving
Blauwe Bibliotheek (werkelijke titel niet bekend).

Periodiciteit
In 1790 wordt in Saakes’ Naamlyst van boeken, die ter vertaling zyn aangekondigd geadverteerd voor een vertaling van de Blaue Bibliothek aller Nationen.

Boekhistorische gegevens
De aangekondigde vertaling zou blijkens Saakes uitkomen bij A. Loosjes te Haarlem. In de Leydse Courant van 19 april 1790 maakte hij zijn voornemen bekend. Of de Nederlandse vertaling gerealiseerd is, al dan niet als tijdschrift, en onder welke titel, is niet bekend.

Inhoud
Het betreft hier ongetwijfeld het werk van die naam, dat vanaf februari 1790 zes keer per jaar (later onregelmatiger) bij F.J. Bertuch begon te verschijnen; ‘wie ein Journal’ zoals Katharina Middell (2002) zegt. Zij karakteriseert deze periodiek als ‘Sammlung von Wundermärchen, Sagen und abenteuerliche Erzählungen und Romane aller Völker’.
De Blaue Bibliothek aller Nationen kreeg een kritische bespreking in de Allgemeine deutsche Bibliothek 1791, p. 412-417.

Literatuur
¶ K. Middell, ‘Die Bertuchs müssen doch in dieser Welt überall Gluck haben’. Der Verleger Friedrich Justin Bertuch und sein Landes-Industrie-Comptoir um 1800 (Leipzig 2002), p. 74-79.

André Hanou