Expresse Tyding uit de Armee (1799)

Titelbeschrijving
Expresse Tyding uit de Armee.

Periodiciteit
Van dit periodiek bestaan nog een ‘No. 2’ en ‘No. 3’ (als zodanig aangegeven naast de titel), terwijl aan het einde van de derde aflevering wordt gezegd: ‘NB. Het vervolg, als ook het verhaal van den slag op den 6 voorgevallen in No. 4 op morgen’.
De publicatie van deze – dagelijks uitgegeven? – Tydingen moet plaatsgevonden hebben tussen 3 en 7 oktober 1799, aangezien er berichten in voorkomen van 3 oktober vanuit Haarlem, en de slag bij Castricum op 6 oktober plaatsvond.

Bibliografische beschrijving
Elke Tyding bestaat uit één aan weerszijden bedrukt foliovel; beginnend met titel en nummeraanduiding.

Boekhistorische gegevens
Colofon: ‘Wordt uitgegeeven in den Haag in de Boekwinkel van van Brussel op de Houtmarkt, Amsterdam Romyn en Banse, Alkmaar Molkman en verders alom’.
Prijs: 1 stuiver.

Inhoud
Na de landing van een Brits-Russische invasiemacht in Noord-Holland, eind augustus 1799, vonden er begin oktober hevige en bloedige gevechten plaats rond Alkmaar, met de Bataafs-Franse troepen. De berichten in de Tydingen proberen de gang van zaken te volgen. Dat betreft de slag bij Bergen, het verplaatsen van het hoofdkwartier naar Beverwijk, het ontruimen van Alkmaar, een brief van generaal Daendels over de ontwikkelingen, de slag bij Castricum. Dat die laatste slag de aftocht van de invallers tot gevolg zou hebben, was nog niet echt duidelijk.
Er is speciale aandacht voor het heldhaftige gedrag van de Nederlandse troepen.

Exemplaar
STCN 183366301 en STCN 183365879
¶ Full text nr. 2 en nr. 3.

André Hanou