Hoornsche Courant (1805-1806)

Titelbeschrijving
Hoornsche Courant.
¶ Vanaf 1 april 1806: Hoorns Correspondentie-Blad (tot 15 april gespeld als Corespondentie-Blad).

Periodiciteit
Voor zover bekend verscheen de krant tweemaal per week van 1 januari 1805 t/m 28 maart 1806. Daarna, op 1 april 1806, werd de krant omgedoopt tot Hoorns Correspondentie-Blad.
Op 30 december 1806 verschijnt deze krant voor het laatst. De courantier betreurt het, zo schrijft hij in zijn openingsbericht van die laatste aflevering, dat hij zijn trouwe lezers moet teleurstellen. Er is sprake van een vermindering van het debiet en toename van de kosten.

Bibliografische beschrijving
Het titelblok bevat jaartal, volgnummer, verschijningsdag en -datum. Te midden hiervan staat het stadswapen: een gekroond wapenschild met hoorn en strik, opgeheven door de Nederlandse leeuw en de Hoornse eenhoorn als schildhouders.

De naamswijziging van Hoornsche Courant in Hoorns Correspondentie-Blad ging gepaard met het verbod aan de courantier om het stadswapen te voeren; dat staat dan ook niet meer in het titelblok.

De opmaak is in twee kolommen (in folio) met doorloop in de marge. Nauwelijks advertenties buiten de regio.

Boekhistorische gegevens
‘Te Hoorn, by Frans Swidde, Boekdrukker en Boekverkoper’.

Inhoud
Nieuwsblad. Ook met berichten vanwege het stadsbestuur.

Relatie tot andere periodieken
De Noord-Hollandsche Courant (1804-1805), die tweemaal per week verscheen (prijs: 1 stuiver), is de voorloper van de Hoornsche Courant. Deze krant had eveneens het stadswapen van Hoorn in het titelblok en ze werd uitgegeven door dezelfde courantier Frans Swidde.
Pas in 1851 verscheen er weer een Hoornsche Courant.

Exemplaren
¶ Hoorn, WestFries Archief
¶ Full text

Rietje van Vliet