Weegschaal (1796)

Titelbeschrijving
De Weegschaal.

Periodiciteit
Voor nr. 1 wordt geadverteerd in de Nieuwe Nederlandsche Courant van 30 mei 1796. Saakes meldt in zijn Naamlijst van juni 1796: ‘De Weegschaal. No. 1. Een Weekblad, ’t welk 2 maal per Week zal vervolgd worden’ (p. 258). De advertentie noemt als verschijningsdagen: maandag en vrijdag.

Boekhistorische gegevens
‘In ’s Hage, bij A. Gaillard’. Volgens Saakes moest elke aflevering 1 stuiver kosten.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou