Merg der Nieuwspapieren (1777)

Titelbeschrijving
Het Merg der Nieuwspapieren.

Periodiciteit
Het bestaan van dit blad is slechts bekend uit een advertentie in de Leydse Courant van 17 maart 1777: ‘Heden, Maandag, word […] uitgegeeven: Het merg der nieuwspapieren, No. 2 […] Van No. 1 zyn ook nog eenige te bekomen en is alom verzonden’.
De informatie van dit lemma gaat terug op deze advertentie.

Bibliografische beschrijving
In octavo.

Boekhistorische gegevens
‘By de Boekverkoopers H. van Wesel en J. Verlem op het Water op de hoek van de Zoutsteeg te Amsterdam […] à een en een halve Stuiver’.

Exemplaren
Geen exemplaar gevonden.

André Hanou