Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam (1798-1802)

Titelbeschrijving
¶ Titelblad deel 1: Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend- en Intermediair Wetgevend Lichaam des Bataafschen Volks.
¶ Afleveringen deel 1-13 en titelblad deel 2-13: Dagverhaal der Handelingen van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks.
¶ Afleveringen en titelblad deel 14: Dagverhaal der Handelingen des Wetgevenden Lichaams van het Bataafsch Gemeenebest.

Periodiciteit
Het Dagverhaal verscheen van 4 mei 1798 t/m 12 juni 1802 (1488 nrs.). De afleveringen zijn gebundeld in 14 delen.
De delen hebben betrekking op de volgende vergaderdata: deel 1 (4 mei 1798 t/m 30/31 juli 1798), deel 2 (31 juli 1798 t/m 31 oktober 1798), deel 3 (1 november 1798 t/m 28 februari 1799), deel 4 (1 maart 1799 t/m 31 mei 1799), deel 5 (1/3 juni 1799 t/m 30/31 augustus 1799), deel 6 (2 september 1799 t/m 31 december 1799), deel 7 (2 januari 1800 t/m 31 maart 1800), deel 8 (1 april 1800 t/m 30 juni 1800), deel 9 (1 juli 1800 t/m 31 september 1800), deel 10 (1 oktober 1800 t/m 31 december 1800), deel 11 (3 januari 1801 t/m 31 maart 1801), deel 12 (1/2 april 1801 t/m 30 juni 1801), deel 13 (1 juli 1801 t/m 18 september 1801) en deel 14 (2 november 1801 t/m 12 juni 1802).

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 8 pagina’s in groot kwartoformaat; een enkele keer zijn het slechts 4 pagina’s. De tekst is in twee kolommen opgemaakt. Het titelblok bevat de titel, het volgnummer en de vergaderdatum. Boven het titelblok staat het motto ‘Gelykheid, Vryheid, Broederschap’. In het bestudeerde (gedigitaliseerde) exemplaar is de frontispiece, die er volgens opgave van de STCN wel moet zijn geweest, niet meer aanwezig. 
De delen bevatten 668 (deel 1), 1112 (deel 2), 1208 (deel 3), 936 (deel 4), 848 (deel 5), 988 (deel 6), 920 (deel 7), 792 (deel 8), 932 (deel 9), 888 (deel 10), 900 (deel 11), 668 (deel 12) en 752 (deel 13) pagina’s in groot kwarto (deel 14 niet ingezien).

Boekhistorische gegevens
Colofon deel 1: ‘Ter drukkerye van Van Schelle & Comp. in De Haage’: Pieter van Schelle en zijn compagnon Anthony van der Linden. 
Deel 2-13: gedrukt ‘Ter Drukkerye van J.J. Stuerman’ in Den Haag. Jan Jacob Stuerman was werkzaam geweest als corrector van de voorloper van het Dagverhaal; hij had volgens Kossmann (1937) in juli 1798 de drukkerij van Van Schelle overgenomen.
De uitgever was blijkens de titelpagina’s de firma Swart en Comp. Over deze firma is niets bekend.
Prijs per aflevering volgens Saakes’ Naamlijst: 1½ stuiver.

Inhoud
Het Dagverhaal bestrijkt een van de turbulentste periodes in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Het bevat verslagen van de openbare zittingen van het parlement, waardoor men de beraadslagingen van dag tot dag kon volgen.
De uitgever kreeg de beschikking over de officiële stukken die tijdens de vergaderingen werden besproken. Ook sprekers stuurden, aldus Oddens (2013), hun toespraken naar de uitgever, opdat deze de tekst woordelijk kon opnemen in het Dagverhaal. Wie uit het hoofd speechte, moest genoegen nemen met een samenvattende interpretatie van zijn betoog. Hierdoor heeft het Dagverhaal op onderdelen een enigszins journalistiek karakter. Dit is ook het geval op de plaatsen waar verslag wordt gedaan van de debatten: weliswaar moest dit politiek neutraal gebeuren, maar de verslaggever moest wel keuzes maken en politieke uitspraken interpreteren.

Nadat op 1 mei 1798 eindelijk de eerste Nederlandse grondwet werd aangenomen (de Staatsregeling van 1798), werd een dag na de staatsgreep van 12 juni 1798 het Intermediair Wetgevend Lichaam geïnstalleerd. Het had als belangrijkste taak verkiezingen uit te schrijven voor een nieuw Vertegenwoordigend Lichaam. Op 31 juli 1798 kwam er een einde aan dit Intermediair Wetgevend Lichaam en werd het constitutioneel gekozen Vertegenwoordigend Lichaam geïnstalleerd. Dit relatief gematigde parlement werd op 17 oktober 1801 gedechargeerd, een dag nadat er weer een nieuwe grondwet in werking was getreden. 
Deze nieuwe grondwet was na een staatsgreep in september 1801, toen het Uitvoerend Bewind met hulp van Frankrijk werd vervangen door een Staatsbewind, in een referendum goedgekeurd. Toch had de grondwet niet de steun van de meerderheid der stemmers: de stemmen van de thuisblijvers werden opgeteld bij die van de voorstemmers.
Na de staatsgreep maakte het Vertegenwoordigend Lichaam bovendien plaats voor het Wetgevend Lichaam, waarin veel oude regenten uit de tijd van Oranje zitting hadden. Het had in vergelijking met zijn voorganger weinig invloed: het kon alleen de voorstellen van het Staatsbewind goed- of afkeuren. Het Staatsbewind bleef tot 1805 aan. Het werd vervangen door een eenhoofdig bestuur: op 20 april 1805 werd Schimmelpenninck aangesteld tot raadpensionaris van de Bataafse Republiek. De laatste vergadering van het Wetgevend Lichaam werd gehouden op 27 juli 1810, enkele weken nadat Nederland bij Frankrijk was ingelijfd.

Relatie tot andere periodieken
Voorloper is het Dagverhaal der Handelingen van de Nationaale Vergadering (1796-1898), dat werd gedrukt werd door de firma Van Schelle & Comp. uit Den Haag. Jan Jacob Stuerman was corrector van dit Dagverhaal.
Gelijktijdig met het Dagverhaal verscheen de Binnenlandsche Bataafsche Courant (1798-1803). Hier is sprake is van een vroege vorm van parlementaire journalistiek. Het werd eveneens uitgegeven door Stuerman en Compagnie.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: 662 F 17-22; 662 G 1-4 (deel 1-13)
¶ Ann Arbor, Library of University of Michigan: MICRO-F 2368 (deel 1-13)
¶ Full text deel 1 (nrs. 1-84), deel 2 (nrs. 85-223), deel 3 (nrs. 224-373), deel 4 (nrs. 374-491), deel 5 (nrs. 492-597), deel 6 (nrs. 598-721), deel 7 (nrs. 722-836), deel 8 (nrs. 837-935), deel 9 (nrs. 936-1052), deel 10 (nrs. 1053-1163), deel 11 (nrs. 1164-1276 en bijlage 1-6), deel 12 (nrs. 1277-1360), deel 13 (nrs. 1361-1455, incl. 6 bijlagen) en deel 14 (nrs. 1456-1488).

Bronnen
¶ Den Haag, Nationaal Archief: V. van den Bergh, D. Brongers, J.H. Kompagnie, Inventaris van de archieven van de Wetgevende Colleges van de Bataafse Republiek en van het Koninkrijk Holland, 1796-1810 (Den Haag 1995), toegang 2.01.01.01, inv. nr. A5 (Dagverhaal)

Literatuur
¶ Joris Oddens, ‘The Primacy of Parliamentary Proceedings. The Members of the First Dutch National Assembly and the Dagverhaal’, in: Tijdschrift voor Tijdschriftstudies 34 (2013), p. 109-122
¶ ‘Bestuur in de Bataafs-Franse tijd (1795-1813)’, op de website Parlement.com (geraadpleegd 1-3-2019)

Rietje van Vliet