Zamenspraak tusschen een Bataaf en Boer (1797-1799)

Titelbeschrijving
Zamenspraak tusschen een Bataaf en Boer.
Waarschijnlijk identiek aan de titel Bataaf en Boer die, zo meldt Everard (2001), genoemd werd tijdens de vergaderingen van het Amsterdamse Comité van Algemeene Waakzaamheid d.d. 4 en 11 augustus 1797.
Alle informatie in dit lemma is gebaseerd op Everard (2001).

Periodiciteit
De afleveringen zijn ongedateerd. Vermoedelijk verscheen het wekelijks. De datering van het blad is gebaseerd op de vermeldingen in de door Everard (2001) genoemde archivalia.

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, Jacobus Wendel.
Op 10 september 1799 werd Johanna Sophia Duval, weduwe Van den Bergh, verhoord door het Comité van Binnenlandsche Correspondentie over de orangistische uitlatingen van een van haar krantenlopers. Desgevraagd geeft ze toe ‘uitgeefster’ te zijn van ‘eenige nieuwsbladen’, waaronder de Bataaf en Boer.
Duval was in 1780 gescheiden van Eldert van den Bergh, maar werd desondanks na zijn dood in 1793 weduwe Van den Bergh genoemd. Haar relatie met de boekdrukker Wendel is onduidelijk: compagnon, wederverkoopster? Op naam van Wendel staan blaadjes als de Nieuwe Domoor (1795), de Revolutionaire Club (1798) en de Langgebekte Oijevaar (1798). Hij staat tot 1819 ook bekend om zijn kinderprenten en straatliedjes.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis: NIBG (Perscollectie) PM 2079 (nrs. 46-48)

Literatuur
¶ Myriam Everard, ‘In en om de (Nieuwe) Bataafsche Vrouwe Courant. Het aandeel van vrouwen in een revolutionaire politieke cultuur’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 24 (2001), p. 67-87 (en de aldaar vermelde bronnen).

Rietje van Vliet