Huishoudelyk Burger- en Landmans-Weekblad (1780)

Titelbeschrijving
Huishoudelyk Burger- en Landmans-Weekblad.

Periodiciteit
Het bestaan van dit wekelijkse blaadje is bekend dankzij de advertentie in de Leydse Courant van 12 juli 1780, waarin wordt gemeld dat de nrs. 1 en 2 gedrukt en alom verzonden zijn. Op 26 juli 1780 wordt geadverteerd dat de nrs. 1-4 van de pers zijn gekomen.

Boekhistorische gegevens
Gedrukt en uitgegeven door G.T. van Paddenburg te Utrecht.

Medewerkers
Geschreven door een ‘Lid van den Oeconomischen Tak’.

Inhoud
Het blad is ‘in een eenvoudige en smaakelyke Styl geschreeven, tot nut van de Menschelyke Maatschappy in het algemeen, en die der Burgers en Landlieden in ’t byzonder’.

Exemplaren
Geen exemplaar bekend.

Rietje van Vliet