Journaal van den Tegenwoordigen Oorlog (1794)

Titelbeschrijving
Journaal van den Tegenwoordigen Oorlog.

Periodiciteit
Saakes meldt in zijn Naamlijst van juni 1794 (p. 46) de verkrijgbaarheid van het eerste nummer van dit blad, ‘’t welk om de 2 dagen met 1 No. wordt vervolgd’. In december 1794 blijkt het blad met vier nummers compleet te zijn (p. 98).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo, waarvan de eerste en enig bewaarde aflevering is gepagineerd 1-8.

Boekhistorische gegevens
Colofon:

Gedrukt te Utrecht bij J. de Waal Samz. En te bekomen te Amst. bij Poster, Leiden van Tiffelen, s’Hage Agé, Rotterd. C. van den Dries, Dordt Morks, Middelb. Wed. J. Abrahams, Nijmegen Wolfzen, en verders alom à 1½ stuiv.

Saakes noemt in juni 1794 als prijs 1 stuiver en 8 duiten per aflevering (p. 46) en in december van hetzelfde jaar, voor vier afleveringen samen, 6 stuivers (p. 98).

Inhoud
In de eerste aflevering wordt het voornemen besproken om, daar de dagelijkse nieuwspapieren soms geen geloofwaardig nieuws geven, de oorlogsverrichtingen bij de ‘Gecoaliseerde Mogendheden’ meer volume te geven. Daartoe zal vooral geput worden uit het Journal de la Guerre of Dagverhaal van den Oorlog (Brussel) en uit een dagblad opgesteld en gedrukt onder het oog van de Hoge Staf van het leger, op het generaal-kwartier zelf, met goedkeuring van generaal-majoor de prins van Saxen Cobourg.
In deze eerste aflevering zal men soms wat ouder nieuws vinden, maar dat is nodig om een eerste samenhang te krijgen en van daar af te kunnen voortgaan.
Volgt nieuws van de Rijn, Parijs, Lissabon, Livorno, Polen, Mannheim, Londen en elders. Het nieuws uit Parijs meldt een brief die door de jacobijnen in hun sociëteit is voorgelezen, en de arrestatie van Hollandse ingenieurs, uitgewekenen, die geweigerd hadden zich bij de legers in het zuiden te voegen.

Exemplaren
¶ Utrecht, Universiteitsbibliotheek: Br. CXXII 19 (nr. 1).

André Hanou