Argus (1803)

Titelbeschrijving
De Argus.

Periodiciteit
Een op vrijdag uitkomend weekblad in octavo, zo meldt Saakes in zijn Naamlijst van november 1803 (p. 467) bij de opgave van de eerste aflevering. Dezelfde bron geeft in december 1803 op, dat het blad met de nrs. 1-6 ‘compleet’ is (p. 478).

Boekhistorische gegevens
Amsterdam, wed. H. Arends. Saakes meldt dat het blad voor rekening van de auteur uitkwam en dat het 1 stuiver per aflevering kostte. Voor de 6 nummers samen moest men 6 stuivers neertellen.

Inhoud

Geevende alle Berichten van Staat en Oorlog, Koophandel en Zeevaart, en meer andere zaaken, die Argus zal mogen meenen, het equitabel en respectabel Publiek te zullen kunnen interesseeren.

Aldus de opgave bij Saakes, bij het eerste verschijnen.

Exemplaar
Geen exemplaar bekend.

André Hanou