Handelingen der Provisionele Representanten des Volks van Stad en Lande (1795-1798)

Titelbeschrijving
Handelingen der Provisionele Representanten des Volks van Stad en Lande, mitsgaders het rapport over het concept-plan van oproeping tot eene nationale conventie.

Periodiciteit
De Handelingen verschenen iedere week, blijkens de advertentie voor nr. 1 in de Ommelander Courant van 5 juni 1795. In totaal zijn er 150 doorgenummerde afleveringen verschenen, t/m de landdag van 13 februari 1798. Ze zijn gebundeld in 6 delen.
Deel 6 eindigt met een resolutie van de agenten van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek waarin zij het bestuur van het voormalige gewest Stad en Lande ontbinden. Daarmee kwam tevens een einde aan de Handelingen der Provisionele Representanten des Volks van Stad en Lande.

Bibliografische beschrijving
Groot octavo.

Boekhistorische gegevens
Groningen, J. Oomkes.
Prijs per aflevering: 2 stuivers.

Exemplaren
¶ Den Haag, Koninklijke Bibliotheek: KW 556 J 20-25
¶ Full text deel 5-6

Literatuur
¶ H.A. Kamphuis, Stad en Lande tijdens de Bataafse Republiek. Bestuurlijke en gerechtelijke verhoudingen in Groningen, 1795-1807 (Assen 2005).

Rietje van Vliet
update 31-1-2023