Jongeling (1786-1787)

Titelbeschrijving
De Jongeling.

Periodiciteit
Het eerste nummer moet wegens de datering van nr. 17 (24 juli 1786) zijn verschenen op 3 april 1786. In de Leydse Courant van 24 maart 1786 wordt aangekondigd dat men nog tot het einde van de maand kan intekenen op het ‘uitmuntend Weekblad van Smaak’, dat de omvang van 2 delen zal krijgen.
Nr. 20 is de laatste bewaard gebleven aflevering en dateert van 14 augustus 1786. Op 29 maart 1787 kondigt de uitgever in de Hollandsche Historische Courant aan dat nr. 52 verschenen is. Of deze aflevering de twee bedoelde delen completeert, blijft ongewis.

Bibliografische beschrijving
De afleveringen tellen 8 doorgenummerde pagina’s in octavo. In het titelblok staat de titel, het volgnummer en de datum.

Boekhistorische gegevens
De colofon geeft: ‘Te Leyden, By W.H. Gryp’.
Het prospectus Bericht weegens de Nederduitsche uitgave van De Jongeling. Een nieuw spectatoriaal weekblad […] (1786) bevat een lange lijst verkoopadressen, verspreid over het hele land, met maar liefst twintig boekwinkels in Amsterdam, negen in Rotterdam en negen in Utrecht.
Volgens de advertentie in de Hollandsche Historische Courant van 23 mei 1786 kostte het blad 1½ stuiver op gewoon papier en 2 stuivers op best papier.

Medewerkers
Vertaling uit het Duits van Der Jüngling (1747-1748), een weekblad van Gottlieb Wilhelm RABENER (1714-1771), Johann Andreas CRAMER (1723-1788), Nikolaus Dietrich GISEKE (1724-1765), Johann Arnold EBERT (1723-1795) en anderen. Christian Fürchtegott GELLERT (1715-1769) schreef de teksten van de mentor van de jongeling.

Inhoud
Spectatoriaal weekblad, met dichtstukjes, ingezonden brieven en reacties daarop van de ‘jongeling’.

Exemplaren
STCN 240081242
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: KVB CAHAIS 1780-1786:175 (prospectus)
Full text

Rietje van Vliet