Veersche Courant (1793)

Titelbeschrijving
Veersche Courant.

Periodiciteit
De Zeeuwse politicus Jacob Hendrik Schorer schreef op 26 maart 1793 in zijn dagboek dat de Middelburgse burgemeester Kien van Citters aan J.J. Andriessen en M.S. van de Loeff, beiden regenten van de stad Veere, het advies had gegeven om ‘eene Veersche Courant te doen drukken met het wapen van dier stad voorzien’.
Als hoofdredacteur zou Paul Jean DE CONVENANT (Convenent) (1743-1812) moeten worden aangesteld, de hoofdredacteur van de Middelburgsche Courant, die zojuist een poging had gewaagd het octrooi van zijn werkgeefsters over te nemen.
Schorer merkt op dat Convenant orangistisch geworden is om Kien van Citters te gerieven. Zelf moet Schorer niets van de gewezen patriot hebben maar signaleert dat heel wat bestuurders Convenant wel willen helpen. Desondanks is de Veersche Courant niet verschenen.
Reeds in april 1793 slaagden zij erin Convenant een eigen krant te geven: de Zeeuwsche Avondbode (1793-1794).

Literatuur
¶ H.P. Abrahams, De pers in Zeeland 1758-1900 (’s-Gravenhage 1912), p. 327-328.

Rietje van Vliet