Vrolyke Kourantier (1729)

Titelbeschrijving
Den Vrolyke Kourantier.

Periodiciteit
Weekblad waarvan slechts 2 afleveringen zijn verschenen (7 en 14 maart 1729).

Bibliografische beschrijving
Uitgave in octavo. Elke aflevering bevat 8 bladzijden. Het titelblok bevat nummeraanduiding, vignet, en datum; vervolgens: (bij nr. 1) ‘Eerste papier van den vrolyken kourantier’ en (bij nr. 2) ‘den vrolyken kourantier’.
Het vignet toont een schrijver in kamerjapon aan zijn schrijftafel waarop een lessenaar. Verder zijn te zien: pijpen, schrijfgerei, een fles wijn en glazen.

Boekhistorische gegevens
Colofons: ‘Gedrukt voor den Autheur Jacob Campo Weyerman, en zyn te bekomen by de Boekverkoopers in de voornaamste Nederlandsche Steden’.

Medewerkers
De tekst is geschreven door de journalist en broodschrijver Jacob Campo WEYERMAN (1677-1747).

Inhoud
De verschijning van de Kourantier kondigt Weyerman aan in zijn Doorzigtige Heremyt van 21 februari 1729 (nr. 22). Daar noemt hij de titel en geeft uitleg over de opzet van dat nieuwe tijdschrift: ‘Onze Kourant zal de duystere plaatzen van sommige Nieuwsschryvers ophelderen, om, zo het doenlyk is den Leezer in eene adem te stichten, en te verlichten’ (p. 176).
In de Kourantier behandelt Weyerman inderdaad divers krantennieuws, waarbij als bron in ieder geval als zodanig genoemd worden de Amsterdamsche en de Gravenhaagsche Courant. Hij gebruikt echter onmiddellijk zijn ruimte om los van het krantennieuws sterke verhalen te vertellen over particulieren, onder kopjes als ‘Den hervormden snyder’ of ‘Het schouts-zoontje’.

Relatie met andere periodieken
Het blad is de opvolger van De Doorzigtige Heremyt, waarmee het verbonden is: de Heremyt beslaat de pagina’s 1-184, de Kourantier de pagina’s 185-200. De katernsignaturen lopen ook door.
De Kourantier heeft na 1729 andere edities gehad, echter samen met de Doorzigtige Heremyt.

Exemplaren
¶ Niet in STCN
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: 332 H 18
Full text (vanaf p. 185)

Literatuur
¶ A.J. Hanou, ‘De mondaine verrekijker van een kluizenaar De Doorzigtige Heremyt (1728-1729) van Jacob Campo Weyerman’, in: Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 37 (2014), p. 145-158.

André Hanou