Nemesis (ca. 1808)

Titelbeschrijving
Nemesis

Periodiciteit
Mogelijk heeft het tijdschrift nooit bestaan, of het is onder een andere (heden niet geïdentificeerde) naam verschenen.
Er is in de kringen van de Amsterdamse afdeling van de ‘Hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen’ rond 1808 nagedacht over een blad dat de Verlichting in kunsten en wetenschappen zou moeten bevorderen. Een prospectus of inleiding voor een dergelijk blad met de titel Nemesis, in het handschrift van Kinker, is bewaard gebleven, met het opschrift ‘Ontwerp van een beoordeelend letterkundig tijdschrift’.

Medewerkers
Als redactie dacht men (naast vermoedelijk Jan KINKER zelf) aan G.G. CLIFFORD, C. VOLLENHOVEN, J.R. DEIMAN, C. LOOTS.

Literatuur
¶ A. Hanou, Sluiers van Isis. Johannes Kinker als voorvechter van de Verlichting (Deventer 1988), deel 1, p. 147; deel 2, p. 45.

André Hanou