Hedendaagsche Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak (1805-1811)

Zie Vaderlandsche Bibliotheek van Wetenschap, Kunst en Smaak (1789-1796).