Vaderlan(d)sche Verhandelingen (1787)

Titelbeschrijving
Vaderlansche Verhandelingen.

Periodiciteit
Voorzover bekend zijn hiervan niet meer dan twee afleveringen (‘verhandelingen’) verschenen.

Bibliografische beschrijving
Het geheel telt II (titelpagina) + 178 doorgenummerde pagina’s, in octavo. Op p. 108 begint de tweede aflevering. Het titelblok heeft telkens onder de titel een onderkop met de titel van de besproken missive.

Boekhistorische gegevens
Titelpagina’s: ‘Te Gorinchem, by A: Goetzee, 1787. De Stukjes moeten ingenaait en niet doorgestooken worden’.

Inhoud
De inleider stelt de hatelijkheden in de Republiek, de historische verdraaiingen van waarheid, te willen tegengaan. Hij wenst het juiste licht te werpen op het gedrag van regenten en stadhouder. Hij analyseert daartoe in de eerste aflevering de gedrukte missive van een oud-regent over de gevaarlijke situatie van de Republiek; in de tweede een dito missive van een oud predikant, over hetzelfde probleem. De toon is neutraal. Echter lijkt de tendens patriots.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Universiteitsbibliothek: O 63-5893
Full text 

André Hanou