Faam, of Luchtbodin (1789-1794?)

Titelbeschrijving
De Faam, of Luchtbodin.

Periodiciteit
Weekblad.
Het enig bewaard gebleven exemplaar dateert van 25 december 1789 (nr. 52). De nrs. 6 en 7 die in de Navorscher worden beschreven, hebben 7 en 14 februari 1794 als datum.

Bibliografische beschrijving
Nr. 52 telt 4 pagina’s in kwarto (p. 205-208). In het titelblok staan de titel, een tweeregelig motto, en de datum plus volgnummer.

Boekhistorische gegevens
Colofon nr. 52: ‘Gedrukt by de Erve Wed. J. van Egmont, op de Reguliers Breestraat te Amsterdam’.

Inhoud
Het motto van de drie genoemde afleveringen luidt:

Nieuwsgierigheid, zo ze is op goeden grond gestigt,
Kweekt Lees- en Leerzucht aan, daar zy ’t Verstand verlicht.

Het blad is een compilatie van nieuwstijdingen, overgenomen uit ‘Weener Berichten, ‘Frankfortsche Tydingen’, ‘Duitsche Tydingen’, ‘Brieven van Stokholm’. In de bestudeerde aflevering wordt bovendien uitgebreid verslag gedaan van de Brabantse Omwenteling.

Exemplaren
¶ Amsterdam, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (ISSG): PM 9203.

Literatuur
¶ J.S.H., ‘Nederlandsche Nieuwsbladen’, in: De Navorscher 1852, p. 284.

Rietje van Vliet